Podpořte nás

Služba EC M.I.S.E. je spojena s výdaji, a tak vzniká potřeba finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s aktivitami evangelizačního centra. Budeme vděční za jakýkoliv finanční dar.

Chtěli bychom poděkovat všem, kterým naše služba leží na srdci a kteří nás ze svých finančních i hmotných prostředků podpořili. I letos chceme pokračovat v započatých aktivitách, během kterých je zvěstováno Boží slovo. Proto bychom se na Vás chtěli opět obrátit s žádostí o podporu i v letošním roce. Veškeré organizované aktivity jsou koncipovány tak, aby byly otevřeny co nejširšímu okruhu potenciálních účastníků, kteří by mohli být zasaženi Božím slovem, a to je možné jen s podporou ochotných dárců.

Pokud byste chtěli podpořit některou z našich služeb, budeme vděční za jakékoliv finanční dary.

Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.  2. Korintským 9;7

Číslo účtu: 2400195184/2010

Variabilní symboly jednotlivých služeb, na které můžete přispět:

1000
Centrum M.I.S.E.
1100
Publikační činnost
1005
Sztefková Pavlína
1008
Chodura Tomáš
1010
Hlawiczková Ingrid
2110
ZÁMĚR 21/10
3000
Vzdělávání a podpora misijních týmů
3090
Šumbark
3170
Misijní místo Brno
3180
Misijní místo Olomouc
3160
Místek (www.mzona.cz)
4020
Fotbal
5001
Misijní trénink
5002
ImpulsDraftCamp
6000
English Camp
8000
Misionář Benjamin Helge
8002
English Talk Group (ETG)
9000
ProChrist