EVANGELIUM JASNĚ !
(MOST)

autor
Tato aplikace je určena pro křesťany, kteří chtějí lidem říct evangelium. Může však sloužit i přímo pro hledající při samostatném procházení aplikace, která obsahuje tyto tři části:
1. VYSVĚTLENÍ EVANGELIA
2. KROKY K ROZHODNUTÍ
PRO JEŽÍŠE
3. ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Aplikace je navržena tak, abys mohl obsah procházet sám nebo mohl držet mobil či tablet v ruce a posouváním jednotlivých snímků zprava doleva krok za krokem vysvětloval evangelium druhému člověku, který může obsah sledovat spolu s tebou. V každém snímku první části je v dolním okénku vysvětlující text i s příslušnými biblickými verši. Text v okně se posouvá tahem
prstu zdola nahoru.
V druhé a třetí části aplikace se obsah posouvá poklepáním
na jednotlivá témata; návrat zpět
na seznam témat je možný pomocí tlačítka „zpět“ nebo „další“.

Ke stažení