O nás

Evangelizační centrum M.I.S.E. je misijní organizace působící především v Slezské církvi evangelické a.v., jejímž cílem je pomáhat jednotlivcům, ale také sborům církve v jejich misijním působení.

Evangelizační centrum M.I.S.E. ve veškeré své činnosti vychází z učení Slezské církve evangelické a.v. , jehož základem je Bible, to je inspirované a bezchybné Boží slovo. Zachováváme a šíříme reformační důrazy vyjádřené hesly sola fide, sola gratia, sola Scriptura, solus Christus (jedině vírou, jedině milost, jedině Písmo, jedině Kristus) a usilujeme o to, aby jedině Bohu byla dána sláva (soli Deo gloria).

Evangelizační centrum M.I.S.E. bylo založeno v roce 2011, jejímž zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání ve spolupráci s Křesťanským Společenstvím, z. s. a je pokračovatelem činnosti realizované v rámci Projektu MISE, který byl přijat v roce 2005 Odborem mládeže (vedoucí dorostů a mládeží jednotlivých sborů SCEAV).

Výroční zprávy