SPAM deník

SPAM deník je příručka k dennímu ztišení s Bohem. SPAM v podání tohoto deníku znamená

Slovo

Aplikace

Pozorování

Modlitba

Pochází z metody studia Bible SOAP (Scripture, Observation, Application, Prayer). Tento SPAM deník může být po následujících 40 dní pomůckou k tomu, aby se tvůj čas s Bohem stal prioritou číslo 1. Věříš, že i dnes Bůh mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit do konkrétních situací tvého života a má moc změnit i tvůj život? Zkus to!

Do Eshopu

Více na spamdenik.cz