21 denní zamyšlení

Během těchto 21 dní před Velikonocemi se společně chceme zamýšlet nad každodenním poselstvím pro tebe. Můžeš se také i postit s cílem hledání Božího vedení pro tvůj život, hledání Boží vůle pro tvou službu a hledáním toho, kým jsi v Kristu. Chceme se sdružit a pustit se do toho všichni společně, protože půst nemusí být výzvou jen pro jednoho člověka, ale i pro společenství, ne-li pro celý národ. JSI OCHOTEN ZAČÍT DRŽET PŮST?

Když společně najdeme, kým opravdu jsme a jak nás vidí Bůh, chceme vyznat: TY JSI MŮJ PÁN A JÁ TI CHCI SLOUŽIT!

Služba je nedílnou součástí života křesťanů a je mnoho překážek, které mohou od služby Pánu odvádět. Mé – tvé povolání do služby bylo Božím povoláním nebo tvou vůlí? Je mnoho otázek, na které bychom chtěli a potřebovali odpověď…

Hledejme a nalezněme způsob, jak skrze půst zakusit Boží milost a dostat odpovědi na své otázky.

Připravený materiál si můžete stáhnout nebo prohlédnout níže.