Mobilizace

k modlitbě

Snažíme se různými způsoby povzbuzovat členy sborů k intenzivnějšímu a bohatšímu modlitebnímu životu, ale také k přímluvným modlitbám za misijní práci.

Integrace - Vzdělávání

Chceme skrze vzdělávání vést křesťany k lepšímu porozumění důležitosti evangelizace v životě jednotlivce i sboru a připravit je teoreticky i prakticky k evangelizaci.

Společenství

Chceme napomáhat k rozvoji křesťanských společenství (sborů SCEAV), které budou působit misijně ve svém okolí a rovněž na nových misijních místech.

Evangelizace

Chceme motivovat členy sborů k osobní evangelizaci a misijní týmy k oslovování širší veřejnosti. Toužíme vhodně volenými prostředky oslovovat současného člověka.