Tváří v tvář

Alianční týden modliteb 2021

Letošní Alianční týden modliteb nese název Tváří v tvář. Právě pojem tváře je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu.

ATM 2021 proto bude inspirován texty, kde Boží tvář nebo setkání tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu nějakou zajímavou roli. Setkáme se Kainem skrývajícím se před Boží tváří, zápasícím Jákobem, rozzářenou tváří Mojžíše, Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježíšem nastavujícím tvář nepřátelům.

Zároveň budou modlitební témata reflektovat i zkušenosti a výzvy spojené s covid-19 a potřebami, které epidemie vyvolala.

Připojte se

Jak budou setkání probíhat?

Setkání budou probíhat na platformě ZOOM s přenosem na YOUTUBE a přenos bude začínat vždy v 18:00 hod. S ohledem na možnosti online prostoru a živého přenosu bude program setkání následující:

  • Úvod moderátora – 2-3 min.
  • Slovo k danému tématu a přednesení modlitebních námětů – max. 10 min.
  • Ukončení setkání a náhodné rozdělení online účastníků do samostatných modlitebních skupin po cca 5-ti připojených

Účast v online ZOOM modlitebních skupinách je dobrovolná, kdo nebude mít zájem se modlit ve skupinách v online prostoru, může přenos ukončit a modlit se sám nebo s rodinou v místě, kde se nachází. 

Pokud se modlitby v dané online skupině ukončí, můžou účastníci přenos ukončit. Online přenos na YOUTUBE se ukončí rozdělením do skupin.

10.1.
HLEDEJTE MOU TVÁŘ

EC M.I.S.E.

11.1.
VZDÁLEN OD BOŽÍ TVÁŘE

Lukáš Sztefek

12.1.
TVÁŘÍ V TVÁŘ BOHU I ČLOVĚKU

Zbyšek Šikula

13.1.
BOŽÍ PŘÍTOMNOST

Tomáš Tyrlík

14.1.
PROČ SKRÝVÁŠ SVOU TVÁŘ?

Zbyšek Kaleta

15.1.
NASTAVIT DRUHOU TVÁŘ

Tadeáš Haltof

So 16.1.
ODRÁŽET BOŽÍ TVÁŘ

Jiří Niemiec

Ne 17.1.
KRISTOVA TVÁŘ

Bronislav Kantor