Adventní Antifony

Tento průvodce obsahuje sedm vstupů založených na jednotlivých antifonách. Jak sborové skupinky, tak rodiny nebo jednotlivci ho mohou používat každý týden během celého adventu s důrazem na jeden či dva vstupy na daný týden. Pokud se rozhodnete obsah studia rozložit a používat ho jako adventní studium, doporučujeme, abyste to udělali takto:

1. adventní týden: 1. a 2. antifona (Moudrosti a Hospodine)
2. adventní týden: 3. a 4. antifona (Kořeni Jišajův a Klíči Davidův)
3. adventní týden: 5. a 6. antifona (Východe slunce a Králi národů)
4. adventní týden: 7. antifona (Immanueli)

Pokud tohoto průvodce použijete pro studium během předvánočního týdne, doporučujeme, abyste si každý den od 17. do 23. prosince přečetli vždy jeden vstup a řídili se tradičním pořadím antifon.
Pro skupinové nebo rodinné studium doporučujeme, abyste si přečetli verš a čtení na daný den a pak společně probrali další verše a otázky k zamyšlení. Pak může skupina společně přednést modlitbu a případně zazpívat píseň „Přijď Spasiteli“ nebo její část.


AdventAntiphonsCZPrint-3